Öresundsbron

ÖRESUND BRIDGE ~ ÖRESUNDSBRON

Öresundsbron är ett välkänt motiv att fotografera i Malmö. Den 15,9 km långa förbindelsen över och under Öresund, mellan Malmö och Köpenhamn. Ni kan läsa om den här.  Man har sett den i oändliga kompositioner och ljussättningar och själv har den fastnat många gånger på minneskortet. Försöker dock hitta variation på sättet att fotografera den. Att utnyttja ljuset och vädret sätter lite extra krydda på bilderna. Den lär fastna fler gånger på mitt minneskort.

Please look at my ”Öresund bridge” pictures in my Portfolio ~ Se mina ”Öresundsbrobilder” bilder i min Portfolio

Bilderna är © skyddade och får inte användas utan mitt skriftliga tillstånd.