Om mig

Camilla NoressonIN ENGLISH BELOW

Om mig 
Jag är en naturfotograf som bor i  Malmö och jag gillar att vara ute i naturen och fånga vackra vyer, saker och känslor med min kamera. Att fånga dagen i bild med kameran och njuta av den tid man har är en viktig del av vardagen för mig. Att få stanna upp och fokusera. Sinnena arbetar i nuet. Fotografering är väldigt avkopplande och går alldeles utmärkt att förena med naturliv. Båda delar ger mig energi att klara vardagen. När jag fotograferar försvinner tid och rum. En liten stund kan bli flera timmar. Alla måsten försvinner och man känner sig levande. Väl hemma kan man njuta av sina bilder som förevigat ögonblicken man njutit av.

Intresset av fotografering har alltid funnits. Den första riktiga systemkameran köptes på 90-talet och då öppnades en ny värld. Men jag lära mig inte de elementära kunskaper som behövdes för att kontrollera kameran på bästa sätt. De digitala kamerorna kom och en sådan införskaffades 2008. Mitt fotograferande började på allvar.

En stor passion jag har är att hitta detaljer i den lilla världen. Det gör jag med mitt makroobjektiv som är mitt bästa tillbehör. Det öppnar den lilla världen i detalj och jag ser miniatyrvärldar. Jag gillar att ta makrobilder och testar oftast de extremt korta skärpedjupen. Ofta ger jag mig ut på turer och det slutar alltid med att jag ligger och kryper i en äng eller rabatt med mitt makro på. Där får jag leva ut min kreativitet.
Havet är något som fascinerar mig mycket och ger mig vackra bilder och många meditativa stunder. Då använder jag ofta vidvinkelobjektiv och gråfilter.

Förutom att må bra är mitt mål att via kameralinsen fånga all den känsla och energi jag får ute i naturen i mina bilder på mitt sätt och förmedla den till andra människor så de förstår att man måste bevara och vara rädd om naturen. Den ska hålla för många generationer till.

 Välkomna att titta på mina bilder och läsa min blogg.

Läs om mig på PhotoNaturas medlemssida och artikeln om mig.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
About me
I´m a nature photographer who lives in Malmö, Southern of Sweden, and I like to be outdoors and capture beautiful views, things and emotions with my camera. To capture the day in a picture with the camera and enjoy the time you have is an important part of everyday life for me. To stop and focus. The senses are working in the present. Photography is very relaxing and is totally compatible with nature life. Both parts give me the energy to cope with everyday life. Photography catches me in time and space. A little moment becomes several hours. All ”must do” disappears and you feel alive. Once home , you can enjoy the photos of the nice moments you enjoyed .

The interest in photography has always existed. The first real SLR was purchased in the 90’s and it opened a new world. But I didn´t get the basic knowledge needed to control the camera in the best way. The digital cameras came and an digital SLR was purchased in 2008. My photography began for real.

A great passion I have is to find details in the small world. I do that with my macro lens, which is my best accessory. It opens the small world in detail and I see the miniature worlds. I like to take macro shots and like the extremely short depth of focus. Often when I go out on a photo trip it always ends up with me lying and crawling in a meadow with my macro on. It´s where I live out my creativity.
The ocean is something that fascinates me a lot and gives me beautiful pictures and many meditative moments. Then I often use wide-angle lens and gray filters .

In addition to feeling good is my goal that through my camera lens capture all the emotion and energy I get and communicate it to other people through my pictures so they understand the need to preserve and take care of nature. It´s for many generations yet to come.

Welcome to look at my pictures and read my blog.